Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Καταχώρηση ΤΠΥ από ελαιοτριβείο

Θα ήθελα να ρωτήσω πως θα γίνει η καταχώρηση ενός ΤΠΥ ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ που εκδόθηκε  από ελαιοτριβείο σε Αγρότη επαγγελματία με ίδια ποσά στα Στοιχεία έκθλιψης ελαιολάδου και στα στοιχεία ανάθεσης τιμολόγησης αυτοτιμολόγησης δηλαδή το λάδι το πούλησε στο ελαιοτριβείο;   Πρέπει να κόψει Τιμολόγιο ο Αγρότης στο ελαιοτριβείο;

  • 1 Απάντηση

Εφόσον πρόκειται για αυτοτιμολόγηση, σημαίνει ότι το ελαιοτριβείο τιμολογεί αφενός για την υπηρεσία που παρείχε (έξοδο για τον αγρότη) και αφετέρου για λογαριασμό του ίδιου του αγρότη (έσοδο του αγρότη). 

Ως εκ τούτου, το ποσό που αντιστοιχεί στο λάδι που πούλησε ο αγρότης στο ελαιοτριβείο είναι το έσοδο του αγρότη.

Για τα ελαιοτριβεία μπορείτε να ανατρέξετε αναλυτικά στα θέματα 123β και επόμενα του άρθρου 8 καθώς και θέμα 84 του άρθρου 12 του βιβλίου μας "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ανάλυση - Ερμηνεία", έκδοση 2021.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση