Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

νέα ερώτηση

Έκδοση Στοιχείων για Ηλεκτρολόγο με εμπορικό κατάστημα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού & παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Ηλεκτρολόγος (ατομική επιχείρηση) με εμπορικό κατάστημα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού & παράλληλα παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σε περίπτωση που αναλαμβάνει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μίας νέας οικοδομής με δικά του υλικά:
1) Τί στοιχεία θα πρέπει να εκδώσει ??
2) Θα πρέπει αρχικά να καταρτίσει ιδιωτικό συμφωνητικό  και στην συνέχεια να εκδώσει ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ και έπειτα ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ?
3) Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου θα πρέπει να υπολογίζεται η παρακράτηση φόρου 3%?

Επίσης, σε περίπτωση, που ο ηλεκτρολόγος πωλεί ηλεκτρολογικό υλικό σε συνάδελφό του ηλεκτρολόγο θα πρέπει να εκδίδει τιμολόγιο πώλησης ή τιμολόγιο - δελτίο αποστολής, όπως εκδίδει και σε έναν άλλο επιχειρηματία?

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr