Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φόρος Υπεραξίας Πώλησης Μετοχών Α.Ε. από Φορολογικό Κα΄τοικο Αλλοδαπής (Ισπανίας)

Καλησπέρα σας,
Έχουμε περίπτωση πώλησης ονομαστικών μετοχών μη εισηγμένης Α.Ε από αδερφό σε αδερφό, με την ιδιαιτερότητα ότι ο πωλητής είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού (Ισπανίας) και υποβάλλει εδώ και 5 έτη τη δήλωση του στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 42 «Απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδημα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) και το οποίο προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία».
Επομένως, η φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού εξαρτάται από τις διατάξεις της εκάστοτε ΣΑΔΦ. Περαιτέρω η ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας και συγκεκριμένα στο άρθρο 13 «Ωφέλεια από κεφάλαιο», παρ. 4 αναφέρει «Ωφέλεια από την εκποίηση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών δικαιωμάτων σε μια εταιρία ή ιδιοκτησία της οποίας αποτελείται, άμεσα ή έμμεσα, κυρίως από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορεί να φορολογείται στο Κράτος αυτό» . Ερμηνεία : Η πώληση των μετοχών της εταιρείας η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα φορολογείται εδώ, όπου με βάση την ΠΑΡ. 8 του 42 απαλλάσσεται του φόρου. Είμαι σωστός ? Επίσης, ποιος είναι ο θεματοφύλακάς του εδώ, ο φορολογικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα? Πρέπει να υποβάλλει σε αυτόν ή στις φορολογικές αρχές πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας εκ νέου? Υπενθυμίζω ότι είναι ήδη φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής και θα είναι για όλο το 2021 οπότε και θα λάβει χώρα η πώληση των μετοχών. Η  πώληση αυτή γεννά κάποιες υποχρεώσεις στον πωλητή στην χώρα όπου εργάζεται ως μισθωτός (Ισπανία).
Τέλος, δεν απαιτείται υποβολή μηδενική δήλωσης υπεραξίας αλλά ούτε και οποιαδήποτε άλλη γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του αγοραστή. Ο Πωλητής θα εμφανίσει  το τίμημα  στο Ε1 του φορολογικού 2021 και δεν θα φορολογηθεί, ενώ ο αγοραστής θα το εμφανίσει και αυτός στο Ε1 για το πόθεν έσχες.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση