Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Λογιστικός και Φορολογικός Χειρισμός της Επιδότηση Παγίων Δαπανώv

Ατομική επιχείρηση με Απλογραφικά Βιβλία, επιδοτείται για της Πάγιες Δαπάνες, βάσει των ΚΥΑ ΓΔΟΥ 808/26.7.2021 (ΦΕΚ Β' 3354) ΚΥΑ ΓΔΟΥ 880/31.8.2021 (ΦΕΚ Β' 4021) . Ερωτήματα:
1) Στο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων θα δηλωθεί ώς έσοδο, ολόκληρο το ποσό της επιδότησης κατά την ημερομηνία έγκρισης ή χωριστά, κατά την τμηματική καταβολή (πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, βεβαιωμένων φόρων κλπ);;;
2) Στο έντυπο Φ2 θα αναγραφεί στον Κωδ. 349 ή στον Κωδ. 310;;; και σε ποια περίοδο;;;         
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • 1 Απάντηση

Ουδείς γνωρίζει;;;;;;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση