Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Διανομή μερισμάτων Α.Ε. χρήσης 2020 με βάση τα ποσοστά κατοχής μετοχών

Καλημέρα σας,

Μη εισηγμένη Α.Ε. πρόκειται να διανείμει μέρισμα από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης (2020) με την Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί στις 30/10/2021. Μέσα στον τρέχοντα μήνα (Οκτώβριος 2021) πρόκειται να λάβει χώρα μεταβίβαση μετοχών από τον έναν μέτοχο προς τους άλλους μετόχους, με αποτέλεσμα τα ποσοστά κατοχής των μετοχών κατά την 30/10/2021 να έχουν αλλάξει σε σχέση με εκείνα που ίσχυαν στις 31/12/2020. Το ερώτημα είναι με ποια ποσοστά θα γίνει η διανομή των κερδών της χρήσης 2020. Με αυτά που θα ισχύουν στις 30/10/2021 (χρόνος σύγκλισης της Γ.Σ.) ή με εκείνα που ίσχυαν στο τέλος της χρήσης 2020; 

Σας ευχαριστώ θερμά

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα