Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Πώληση οικοπέδου από Οικοδομική ΙΚΕ από αντιπαροχή

Καλησπέρα σας
Θα θέλαμε τη βοήθειά σας για το παρακάτω θέμα.
Οικοδομική Ι.Κ.Ε. αναλαμβάνει με το σύστημα της αντιπαροχής να ανεγείρει 10 αυτοτελής κατοικίες σε ένα οικόπεδο και να παραδώσει τις δύο στον Οικοπεδούχο. 
Υπογράφεται το εργολαβικό προσύμφωνο με τον οικοπεδούχο.
Πριν την έκδοση της οικοδομικής αδείας και πριν την έναρξη των εργασιών, η Οικοδομική Ι.Κ.Ε. πωλεί σε πελάτη της ένα τμήμα του οικοπέδου (το 1/10), ως οικόπεδο (εργολαβικό αντάλλαγμα) χωρίς την υποχρέωση να ανεγείρει κατοικία μέσα σε αυτό (σύμφωνα με επιθυμία του πελάτη της, οποίος θα ανεγείρει την κατοικία με δικές του δαπάνες). 
Η αξία πώλησης του οικοπέδου είναι 200.000€ και οι δαπάνες ανέγερσης είναι μηδενικές.
Η πώληση του οικοπέδου θα φορολογηθεί με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών ανέγερσης των υπολοίπων 9 κατοικιών;  Σε αυτή την περίπτωση, η πώληση του οικοπέδου θα καταχωρηθεί σε μεταβατικό λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης ως έσοδο επόμενων χρήσεων μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των οικοδομικών εργασιών;
Η πώληση θα εμφανιστεί στην περιοδική δήλωση του ΦΠΑ; Αν ναι στον 310 ή στον 349;

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr