Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ε3 κωδικοί 147-247-347-447 - Ατομική επιχείρηση με ανάπηρο ιδιοκτήτη

Ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης χωρίς υπαλλήλους, με τον ίδιο όμως να έχει ποσοστό αναπηρία άνω του 67%.

Η παρ. 10, άρθ. 4, ν. 3522/2006 λέει: "Για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη τους, τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ποσό χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, για κάθε άτομο που απασχολούν με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω."

Όπως προανέφερα, ο άνθρωπος αυτός δουλεύει απολύτως μόνος του, χωρίς υπαλλήλους, ωστόσο ο ίδιος έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Σύμφωνα με την ερμηνεία του Νόμου, δικαιούται να συμπληρώσει τον κωδικό 147/247/347/447 του Πίνακα ΣΤ', ώστε να μειώσει τα καθαρά κέρδη του κατά 1.500 ευρώ;

Ή δεν δικαιούται, παρότι ο ίδιος ανάπηρος, γιατί ο Νόμος αφορά αποκλειστικά τις ατομικές επιχειρήσεις που απασχολούν υποαλλήλους με αναπηρία και μόνο, χωρίς να λογίζεται σε αυτούς ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης;

Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση