Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης

Καλησπέρα σας,

Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης (ενεργός αγρότης- ετεροεπαγγελματίας και όχι επαγγελματίας αγρότης), μπορεί να συνάψει με το Δημόσιο, σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου,αποκλειστικής απασχόλησης για κάλυψη επιτακτικών αναγκών?
Επισημαίνεται ότι, ο παραπάνω κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, τηρεί βιβλια β΄κατηγορίας (λόγω  ύψους εισοδήματος) και έχει διαγραφεί απο τον ΟΓΑ.

Επιπλέον διευκρινήσεις:
Ο ανωτέρω κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης έχει παράλληλη απασχόληση   με μερική απασχόληση και ασφαλίζεται στο ΙΚΑ.Σε ότι αφορά την παράλληλη απασχόληση στο ΙΚΑ  θα δηλώσει οικειοθελή αποχώρηση οπότε και θα διαγραφεί απο το ΙΚΑ. Σε ότι αφορά τον ΟΓΑ , από το νέο φορέα (ΔΗΜΟΣΙΟ) προκειμένου να γίνει η ανάληψη υπηρεσίας,ζητείται και βεβαίωση διαγραφής απο ΟΓΑ. Για τη χορήγηση βεβαίωσης διαγραφής απο τον ΟΓΑ  πρέπει να γίνει και διαγραφή απο τη Δ.Ο.Υ.?

Παρακαλώ για την όσο το δυνατόν συντομότερη απάντησή σας.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα