Απαλλαγή ΦΠΑ για αγορά ηλεκτρονικού μηχανήματος

Το επάγγελμα μου είναι Γραφικές Τέχνες
έχω τους ΚΑΔ:
78925  92310000 καλλιτεχνική & λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία
77244  52471300 λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών
47626300  λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών
78548   74831201  υπηρεσίες παραγωγής  φωτοτυπιών & φωτοαντιγράφων
72746   36632501 κατασκευή σφραγίδων από καουτσούκ
82191101 υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών & φωτοαντιγράφων
32991601  κατασκευή σφραγίδων από καουτσούκ
1261200  καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιολάδου

Θέλω να αγοράσω από την Ελλάδα ένα ηλεκτρονικό μηχάνημ laser για την κατασκευή σφραγίδων.
θέλων να μάθω υπεύθυνα αν μπορώ να απαλλαγώ από το ΦΠΑ
Η καθαρή αξία του μηχανήματος είναι: 9.700€

  • 1 Απάντηση

Η αγορά μηχανήματος (παγίου) εντός της Ελλάδας από ελληνική επιχείρηση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ΦΠΑ. Το αν ο ΦΠΑ της αγοράς θα είναι εκπιπτόμενος ή όχι αφορά το επάγγελμα.

Άρα στο τιμολόγιο αγοράς θα πρέπει να χρεωθεί ΦΠΑ.

Επίσης οι ανωτέρω ΚΑΔ δεν ανήκουν στους απαλλασόμενους του άρθρου 22  Ν.2859/2000 του ΦΠΑ οπότε με επιφύλαξη της απαλλαγής λόγω μικρού κύκλου εργασιών, και τα έξοδα και τα έσοδα σας θα πρέπει να επιβαρύνονται με ΦΠΑ

stampa 2021-07-13 08:47:23

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

stampa 2021-07-13 08:47:30

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση