Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής στην Ελλάδα σε ελληνικές επιχειρήσεις πελάτες Ολλανδικής Εταιρείας

Καλησπέρα,
Εταιρεία του Ομίλου μας με έδρα την Ολλανδία στον οποίο ανήκει και η εταιρεία μας, Ελληνική ΕΠΕ, πρόκειται να συνάψει συμβάσεις με αλλοδαπούς Ομίλους Εταιρειών για την παροχή Λογιστικών υπηρεσιών σε θυγατρικές τους εταιρείες.
Η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών θα ανατίθεται από την Ολλανδική εταιρεία του ομίλου μας στις κατά τόπους θυγατρικές τους εταιρείες και συγκεκριμένα όσον αφορά την Ελλάδα, στην εταιρεία μας.
Η εταιρεία μας θα συνάψει σύμβαση με την Ολλανδική Εταιρεία του ομίλου για την παροχή υπηρεσιών σε Ελληνικές Εταιρείες-πελάτες της στην Χώρα μας και θα εκδίδει τιμολόγιο στην Ολλανδική Εταιρεία  για την είσπραξη της αμοιβής της. Ουδεμία συμβατική σχέση θα υπάρχει μεταξύ της εταιρείας μας και του πελάτη της Ολλανδικής εταιρείας - Ελληνικής εταιρείας.
Η Ολλανδική Εταιρεία θα εκδίδει τιμολόγιο στην Αλλοδαπή Εταιρεία για την είσπραξη της δικής της αμοιβής βάσει κεντρικής σύμβασης στην οποία θα αναφέρεται και το ποσό που αφορά την Ελλάδα.
Γνωρίζετε εάν τα τιμολόγια τα οποία θα εκδίδουμε στην Ολλανδική Εταιρεία του Ομίλου για την είσπραξη της αμοιβής μας θα εμπίπτουν στην παρ. 2α του άρθρου 14 του Ν. 2859/2000
Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση