Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αποζημίωση απόλυση Έμμισθης Εργατοτεχνίτριας

Ποιος ειναι ο πίνακας για την αποζημίωση απόλυση ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ? Μου έχει τύχει μια περίπτωση με πρόσληψη στις 28/2/2020 και απόλυση την σήμερον 9/6/2021
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=109# η συγκεκριμένη λίστα ισχύει μόνο για απόλυση εργατοτεχνιτη αλλά όχι έμμισου
σε 2 εφαρμογές που χρησιμοποίησα και στο πρόγραμμα μου μου βγάζει για 1 χρόνο και 4 μηνες, με καθαρο μισθο 1000 κάπου στα 9.000 αποζημίωση - που μάλλον υπερβολικό το βρίσκω

Καμιά ιδέα?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση