Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

υποβολή χωριστών δηλώσεων

Εφόσον έχει επιλεγεί η υποβολή χωριστών δηλώσεων εισοδήματος , αλλά ακόμη δεν έχει λυθεί ο γάμος, θα πρέπει κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της δήλωσης να καταχωρηθούν τα στοιχεία του ενός συζύγου στον άλλο; Αυτόματα δεν τα φέρνει το σύστημα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση