Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογία Εισοδήματος

Καλησπέρα σας, σύμφωνα με τον οδηγό του Ε1 χρήσης 2020 στην σελίδα 81 αναφέρει ότι στους κωδικούς 817-821, οι διαμένοντες σε οίκους ευγηρίας, σε σωφρονιστικά ιδρύματα καθώς και σε ψυχιατρικές κλινικές, αναγράφουν αντίστοιχα τον Α.Φ.Μ. του ιδρύματος. Συμπληρώνοντας τους εν λόγο κωδικούς αυτομάτος απαιτείται η συμπλήρωση του πίνακα 5(στοιχεία ακινήτου μισθωμένου ή δωρεάν παραχωρημένου) και δεν μπορεί να υποβληθεί η δήλωση. Σε ποιό κωδικό θα πρέπει ν΄αναγραφεί τελικά; 
Ευχαριστώ,

Προσθέστε τη δική σας απάντηση