Μη πληρωμή αποζημίωσης εργαζόμενου που βρίσκεται σε αναστολή

Ένας εργαζόμενος στην εστίαση βρίσκεται σε αναστολή από τον Νοέμβριο του 2020 αλλά δεν έχει λάβει  αποζημίωση. Υπάρχει κάποιος τρόπος επικοινωνίας με το ΕΡΓΑΝΗ (τηλέφωνο ή e-mail);

Υ.Γ. Στο e-mail ''ergani@yeka.gr'' δεν απαντούν

Προσθέστε τη δική σας απάντηση