Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μετατροπή ΟΕ σε ΙΚΕ

Καλησπέρα
Θα θέλαμε βοήθεια στο εξής:
Εχουμε ΟΕ αποτελούμενη από 2 εταίρους και ιδιόκτητο επαγγελματικό ακίνητο με αντικείμενο εργασιών χονδρικό εμπόριο λιπαντικών.
Ο ένας εκ των 2 εταίρων θέλει να αποχωρήσει.
Μπορεί πρώτα να μεταβιβάσει τα εταιρικά μερίδια στον άλλο εταίρο και αμέσως μετά να μετατραπεί η ΟΕ σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ?  
Π.χ. μεταβίβαση μεριδίων στις 30/03, μετατροπή σε ΙΚΕ 31/03, με έκθεση μετατροπής από ορκωτούς.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση