Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αγορά καλλιτεχνικού έργου από ιδιώτη

Καλημέρα σας,

    Ανώνυμη εταιρεία αγοράζει γλυπτό από ιδιώτη για να το τοποθετήσει στο χώρο υποδοχής των γραφείων της. Για την αγορά αυτή εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς από Ιδιώτη εντός της χρήσεως 2020, επί του οποίου υπολογίζεται χαρτόσημο  2,4%. Το χαρτόσημο αποδίδεται εμπρόθεσμα στη ΔΟΥ από την επιχείρηση.
1. Το έργο αυτό αποτελεί πάγιο ή έξοδο για την επιχείρηση? Στην περίπτωση που αποτελεί παγιο σε ποια κατηγορία και με ποιο συντελεστή αποσβένεται;
2. Η επιχείρηση θα πρέπει με κάποιον τρόπο να εμφανίσει την πληρωμή αυτή προς τον ιδιώτη και στις βεβαιώσεις αποδοχών (αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών) ώστε να υπάρχει ηλεκτρονική ενημέρωση στη δήλωση του λήπτη της αμοιβής;
3. Για τον ιδιώτη που λαμβάνει την αμοιβή πως δηλώνεται το εισόδημα αυτό? Σε ποιόν κωδικό του Ε1 συμπληρώνται? Υπόκειται σε φορολόγηση ή πηγαίνει στα ποσά για κάλυψη τεκμηρίων;

Σας Ευχαριστώ θερμά,

Γεράσιμος Γαλανός
Λογιστής

Προσθέστε τη δική σας απάντηση