Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Διαφορά σε Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

Χαίρετε,
μετά από έλεγχο για σκοπούς επιστροφής ΦΠΑ από εξαγωγική εταιρεία διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Συγκεκριμένα η ελληνική επιχείρηση μεταξύ άλλων λαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες από εταιρεία του εξωτερικού (Κ-Μ της ΕΕ). Υπάρχει συμφωνητικό, η συνεργασία είναι αρκετών χρόνων, πρόκειται για πραγματική συναλλαγή με εύλογο τίμημα που εξοφλείται μέσω τραπέζης κλπ.

Ο φορολογικός έλεγχος διαπίστωσε ότι για ένα ολόκληρο έτος η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση δεν έχει υποβάλλει καθόλου listing. Επίσης ενημερωθήκαμε ότι το ΑΦΜ-VIES που διέθετε εδώ και μερικούς μήνες (έχουμε συναλλαγές) είναι μπλοκαρισμένο για την διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Εμείς εξαιτίας της χρόνιας συνεργασίας μας δεν προβήκαμε σε επανέλεγχο του ΑΦΜ - VIES κατά τις τελευταίες συναλλαγές κι αρκεστήκαμε σε όσα αναγράφονταν στο τιμολόγιο τους καθώς και στο γεγονός ότι στα έντυπα Φ5 γίνονταν αποδεκτό το ΑΦΜ τους.

Η αντισυμβαλλόμενη μας εταιρεία έχει έδρα σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Το ερώτημά διαχωρίζεται στα εξής:
1. Εμείς για να λάβουμε την επιστροφή του ΦΠΑ που δικαιούμαστε θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, σωστά; Επομένως θα πρέπει να υποβάλλει η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία τα σχετικά listings ή εμείς να κάνουμε διορθωτικά. Είναι σωστό αυτό;
2. Εφόσον η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση έχει για μια περίοδο 3-4 μηνών "μπλοκαρισμένο" ΑΦΜ-VIES δημιουργείται κάποια υποχρέωση ως προς τον ΦΠΑ για εμάς στην Ελλάδα για τα τιμολόγια εκείνης της περιόδου; Εμείς τα έχουμε χειριστεί ως ενδοκοινοτικά. Τόπος παροχής υπηρεσίας θεωρήθηκε η Ελλάδα, δεν μας χρεώθηκε ΦΠΑ και κάναμε την κλασσική χρεωπίστωση. Αν απαιτήσουμε από την επιχείρηση να ακυρώσει αυτά τα τιμολόγια και να μας επιστρέψει τα χρήματα μπορούμε να προχωρήσουμε σε τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και VIES και να ξεπεράσουμε το όποιο πρόβλημα. (είναι ήδη γνωστό στον έλεγχο ότι μας έχουν εκδοθεί τιμολόγια και έχουμε προχωρήσει σε καταβολές);

3. Υπάρχει κάποιος άλλος κίνδυνος για εμάς από αυτήν την διαφορά πχ ως προς την αναγνωρισιμότητα της δαπάνης για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος και κατ' έπεκταση ΦΠΑ καθώς προέρχεται από Κ-Μ με προνομιακό φορολογικό καθεστώς; Μπορεί ενδεχόμενες παραβάσεις της άλλης εταιρείας στην χώρα της έδρας της να δημιουργήσουν πρόβλημα σε εμάς; Ζήτημα παρακράτησης φόρου από εμάς τίθεται στην προκειμένη περίπτωση;

Ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.

Αν είναι πολύπλοκο το ερώτημα ας δούμε τουλάχιστον το βασικό κομμάτι που έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις μιας επιχείρησης στην Ελλάδα που λαμβάνει τιμολόγιο από χώρα άλλου Κ-Μ χωρίς ΦΠΑ ενώ η προμηθεύτρια εταιρεία έχει πρόβλημα με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές της.

Apostolis_Keck 20/04/2021 13:28:40

Χαίρετε, επειδή ο έλεγχος προχωρά και θα θέλαμε μια άμεση βοήθεια, μπορείτε να μας πείτε (και προφορικά) αν για το διάστημα που η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση δεν διαθέτει ΑΦΜ-VIES εμείς θα ήταν καλό να προχωρήσουμε τώρα σε τροποποιητικές δηλώσεις και να χειριστούμε την περίπτωση σαν λοιπές πράξεις λήπτη; Και φυσικά να τα αφαιρέσουμε από τον πίνακα των ενδοκοινοτικών; Ευχαριστώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση