Έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης και απόδοση ΦΠΑ σε δωρεάν διαθεση εμπορευμάτων.

Καλησπέρα σας , επιχείρηση παραδίδει με έκπτωση 100% εμπορεύματα σε υπόψηφιους πελάτες της τα οποία έχει αγοράσει από χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης.Συμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ στις δωρεάν παραδόσεις εμπορευμάτων θα πρέπει να εκδοθεί  στοιχείο αυτοπαράδοσης για να αποδοθεί ο ΦΠΑ επι της αξίας αγοράς των συγκεκριμένων εμπορευμάτων.Στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή τα εμπορεύματα έχουν αγορασθεί από χωρα της Ευρωπαικής Ένωσης κα δεν έχει εκπεσθεί ο ΦΠΑ πρέπει να εκδοθεί στοιχείο αυτοπαράδοσης και να αποδοθεί ΦΠΑ ;

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ, όταν δωρίζονται αγαθά των οποίων τον ΦΠΑ εισροών η επιχείρηση απέκτησε δικαίωμα έκπτωσης οφείλει να εκδώσει στοιχείο αυτοπαράδοσης και να αποδώσει τον αντίστοιχο ΦΠΑ.
Το γεγονός ότι τα υπόψη αγαθά  έχουν  αποκτηθεί από επιχείρηση άλλου κράτους μέλους της ΕΕ δεν μεταβάλει το ανωτέρω, αφού στην ενδοκοινοτική απόκτηση τεχνικά γίνεται χρεοπίστωση και εξ αυτού συνεπάγεται ότι τα αγαθά αυτά παραμένουν πλέον στην επιχείρηση αποφορολογημένα γιατί προορίζονται να πωληθούν με ΦΠΑ. Εάν όμως δοθούν με έκπτωση 100% αυτό σημαίνει δωρεάν διάθεση και υποχρέωση απόδοσης  του αναλογούντος ΦΠΑ της αγοράς τους.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση