Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογικός κάτοικος ελλάδος λαμβάνει ποσό από κληρονομιά από το εξωτερικό (Γερμανία). Πώς αυτά φορολογούνται; Στη ΣΑΔΦ δεν ορίζεται τέτοια πηγή εισοδήματος.

Καλησπέρα σας.

Φορολογικός κάτοικος ελλάδος λαμβάνει ποσό από κληρονομιά από το εξωτερικό (Γερμανία). Πώς αυτά φορολογούνται; Στη ΣΑΔΦ δεν ορίζεται τέτοια πηγή εισοδήματος.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση