Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

υπεκμίσθωση και αποζημιώσεις δηλώσεων covid

Καλησπέρα σας.Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την υπεκμίσθωση και αποζημιώσεις δηλώσεων covid. Πώς πρέπει να χειριστούμε τέτοια κατάσταση; Σχετικό email της εφορίας αναφέρει : 
Με βάσει την ΠΟΛ. Ε. 2060/2021 , παρ.2α
Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» αφορά σε εκμίσθωση ακινήτου, για το οποίο έχει υποβληθεί μεταγενέστερα «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από τον μισθωτή, για υπεκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου προς τρίτο πρόσωπο (υπομισθωτή). Στην περίπτωση αυτή δικαιούχος των μέτρων στήριξης των εκμισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020 (Α'104) δύναται να είναι μόνο ο υπεκμισθωτής, με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων μείωσης του μισθώματος και στο πρόσωπο του υπεκμισθωτή για επαγγελματική του εγκατάσταση, οπότε κατ' ανάλογη εφαρμογή δικαιούχος των μέτρων στήριξης είναι και ο εκμισθωτής για τη μίσθωση αυτή. Ο εκμισθωτής θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email]diloseiscovid@aade.gr[/email], προκειμένου να του παρασχεθούν οδηγίες,

Από οτι καταλαβαίνω τη μείωση covid τη δικαιούται ο εκμισθωτής.
Σε περίπτωση που λυθεί η υπεκμίσθωση αναδρομικά από 01012020, θα πρέπει να γίνει εκ νέου νέο μισθωτήριο εκμισθωτή με μισθωτή και νέες δηλώσεις covid? Με αυτό το τρόπο θα πάρει την αποζημίωση covid o εκμισθωτής;

  • 2 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr