Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παρακράτηση 3% για εγκατάσταση συναγερμού

Ατομική επιχείρηση πώλησης & εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού που πωλεί και εγκαθιστά συστήματα ασφαλείας (πχ συναγερμούς, κάμερες κτλ) σε άλλες επιχειρήσεις υποχρεούται να της παρακρατείται το 3% από τον πελάτη, συνιστά δηλαδή τεχνικό έργο στο ακίνητο του πελάτη ή όχι.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση