Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Κάτοικος εξωτερικού και κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης συζύγου κάτοικο Ελλάδας

Υπόχρεος σε δήλωση κάτοικος εξωτερικού, αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα ( τόκους, ενοίκιο ή φέρνει συνάλλαγμα) και με ένα μέρος του ποσού αυτού  καλύπτει δαπάνες αρ.32. Παράλληλα έχει απαλλασσόμενες τεκμαρτές δαπάνες αρ.31 και έστω, υψηλότερες από το εναπομένων παραπάνω εισόδημα. Το εναπομένων αυτό εισόδημα, καλύπτει το αρνητικό υπόλοιπο της διαφοράς τεκμαρτού της συζύγου ?
Γνωρίζω πως οι απαλλασσόμενες δαπάνες του αρ.31 κάτοικου εξωτερικού, αφαιρούνται για σκοπούς  ανάλωσης και τον προσδιορισμό των οικογενειακών κεφαλαίων. Πώς όμως γίνεται η εκκαθάριση μέσα στο ίδιο έτος με τα δεδομένα του παραπάνω ερωτήματος?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων...

Προσθέστε τη δική σας απάντηση