Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Πιστωτικά τιμολόγια ΕΕ σύνδεση με Mydata

Καλησπέρα σας . Έχουμε πελάτη με τιμολόγια από ΕΕ και θέλουμε να δούμε ποια είναι η αντίστοιχιση με το mydata για πιστωτικά τιμολόγια γιατί δεν βλέπουμε κάποια αντιστοιχία.

  • 1 Απάντηση

Εφόσον πρόκειται για πιστωτικό τιμολόγιο (μειωτικό των εσόδων) στο είδος παραστατικού επιλέγετε "Πιστωτικό". 

Ο τύπος παραστατικού "5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο" αφορά περιπτώσεις πιστωτικών που συσχετίζονται με προηγούμενο τιμολόγιο και περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων ημεδαπής και αλλοδαπής (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών). Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή του συσχετιζόμενου ΜΑΡΚ του αρχικού παραστατικού.

Ο τύπος Παραστατικού " 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο" περιλαμβάνει είτε περιπτώσεις πιστωτικών τζίρου που δεν σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένα παραστατικά που έχουν εκδοθεί προγενέστερα, είτε περιπτώσεις πιστωτικών που μπορεί να συσχετίζονται με παραστατικά που έχουν εκδοθεί προγενέστερα αλλά δεν επιλέγεται από την επιχείρηση ο άμεσος συσχετισμός τους. Επίσης περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων ημεδαπής και αλλοδαπής (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών).

(Σχετ. Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΑΑΔΕ myDATA - Επιχειρησιακά θέματα)

Αν πρόκειται για πιστωτικό τιμόλογιο το οποίο έχετε λάβει, στο είδος παραστατικού επιλέγετε "Παραστ. Εξαιρ. Οντοτήτων ημεδαπής/αλλοδαπής" και στον τύπο του παραστατικού "Πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής".

Στη συνέχεια συμπληρώνετε τα γενικά στοιχεία παραστατικού και αντισυμβαλλόμενου.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση