Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αναστολή Εργασίας για το μήνα Φεβρουάριο

Καλησπέρα σας,

Εταιρεία έθεσε για το μήνα Φεβρουάριο υπάλληλό της σε αναστολή σε δύο διαστήματα 1-15/2/2021 και 16-28/2/2021.
Το πρόγραμμα μισθοδοσίας κατά τον υπολογισμό μισθοδοσίας για τον εν λόγω μήνα υπολογίζει 24 ασφαλιστικές ημέρες σε αναστολή (προφάνως επειδή τόσες είναι οι πραγματικές ημέρες εργασίας) και 1 ασφαλιστική ημέρα να την πληρώσει ο εργοδότης.
Είναι αυτός ο τρόπος υπολογισμού ο ορθός;

  • 1 Απάντηση

Μετά από επικοινωνία με το ΙΚΑ μου απάντησαν ότι θα πρέπει να αλλάξω τις 24 σε 25 ασφαλιστικές ημέρες σε περίοδο αναστολής και 0 ασφαλιστικές ημέρες στην κανονική περίοδο του Φεβρουαρίου από τη στιγμή που τελούσε σε αναστολή ολόκληρο το μήνα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση