Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Χειρισμός ΦΠΑ σε τιμολόγιο Ναύλου

Σχετικά με τον χειρισμό του ΦΠΑ σε τιμολόγιο Νάυλου, παρακαλώ θα ήθελα να επισημάνω τις ακολουθες περιπτώσεις και να ρωτήσω σχετικά:

1) Ελληνική μεταφορική-εκτελωνιστική εταιρεία λαμβάνει στο όνομα της τιμολόγιο νάυλου απο τρίτη χώρα για εισαγωγή πελάτη της στην Ελλάδα.
Κατόπιν, η ελληνική εταιρεία τιμολογεί τον πελάτη της με την αξία του ναύλου προσαυξημένο (πχ κατα 10% ως κέρδος) χωρίς ΦΠΑ.
Η αξία ΦΠΑ για το εν λόγω τιμολόγιο ναύλου περιλαμβάνεται στη δασμολογητέα αξία και ο ΦΠΑ πληρώνεται στο τελωνείο.

Για το αρχικό τιμολόγιο ναύλου τρίτης χώρας που λαμβάνει η ελληνική εταιρεία, ωφείλει να χρεωπιστώσει ΦΠΑ  ως πράξη λήπτη??

2) Ίδια περίπτωση ως άνω, άλλα το τιμολόγιο ναύλου που λαμβάνει η ελληνική μεταφορική στο όνομα της προέρχεται απο χώρα μέλος της ΕΕ, ωφείλει να χρεωπιστώσει ΦΠΑ ως ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών και να προχωρήσει σε δήλωση VIES??

3)Ίδια περίπτωση ως άνω, άλλα το τιμολόγιο ναύλου που λαμβάνει η ελληνική μεταφορική στο όνομα της έχει εκδοθεί (χωρίς ΦΠΑ) απο Ελληνική Ναυτιλιακή, θα πρέπει να θεωρηθεί ως πράξη λήπτη για την μεταφορική?

Ποιος κατα τη γνώμη σας είναι ο ορθότερος χειρισμός των ανώτέρω περιπτώσεων?

Με εκτίμηση

Προσθέστε τη δική σας απάντηση