Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

χρησιδανειο

η εταιρία ,παραχωρεί με σύμβαση χρησιδανείου ,τη χρήση ακινήτου για χρονικό διάτημα 5 μηνών σε ένα Δήμο . η αξία του χρησιδανείου για ένα έτος , σύμφωνα με τον τύπο
αντ. αξία *1/20 ανέρχεται σε 47.000€. 
Ερωτάται στο Ε2 τι μηνιαίο ποσό θα δηλώσουμε για να φορολογηθούμε και επί ποίου ποσού θα υπολογισθεί το χαρτόσημο 2,4% ,το οποίο αν ορθά αντιλαμβάνόμεθα θα το επιβαρυνθεί η εταιρία μας.
Μήπως μπορούμε σαν βάση για υπολογισμό του 1/20 να λάβουμε υπ ΄οψη μας την εμπορική αξία ,η οποία είναι μικρότερη?

ευχαριστούμε

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr