Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης

Με την πρόσφατη Α.1264_2020 δίνεται παράταση έως 31/1/2021 για να δηλωθούν αρχικές ή τροποποιητικές «Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης», για μισθώσεις που ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Σας παρακαλώ πολύ, να μου διευκρινίσετε κατά πόσον η παράταση αυτή αφορά και μισθώσεις για τις οποίες είχε μεν υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης», αλλά εκ παραδρομής δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα «Τροποποιητική Δήλωση» λόγω μεταβολής του ποσού του μισθώματος. Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της παράτασης θα υπάρξουν κυρώσεις για τις εκπρόθεσμες Δηλώσεις;
Ευχαριστώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση