Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Διοργάνωση Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων online

Ελληνική εταιρεία θα κατασκευάσει ιστοσελίδα για την διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων online. Μέσω της ιστοσελίδας θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις που θα προβάλλονται σε συγκεκριμένες χώρες του εξωτερικού είτε με καλλιτέχνες από τη χώρα αυτή είτε με καλλιτέχνες από άλλες χώρες με προβολή από το στούντιο του καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης θα αμείβεται από την ελληνική εταιρεία είτε με συγκεκριμένη αμοιβή είτε με ποσοστά επί των πωλήσεων. Επίσης θα λαμβάνονται χορηγίες από διάφορες εταιρείες, που έχουν την έδρα τους στις χώρες που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις. Ταυτόχρονα θα δίνεται ποσοστό σε εταιρείες προώθησης και πώλησης των εισιτηρίων των εκδηλώσεων.

1. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο τόπος φορολογίας για την Ελληνική εταιρεία μας και ποιος ο συντελεστής ΦΠΑ?

2. Αν ο τόπος φορολογίας θεωρείται η χώρα προβολής πρέπει να ορίζουμε κάθε φορά φορολογικό αντιπρόσωπο στην χώρα αυτή?

3. Η παροχή υπηρεσιών από τη μεριά των καλλιτεχνών συνιστά ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση υπόκειται στο καθεστώς της αντίστροφης χρέωσης του Φ.Π.Α.?

4. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης δεν είναι επιτηδευματίας, θα πρέπει να εκδίδουμε τίτλο κτήσης και να φορολογείται στην Ελλάδα?

5. Πώς αντιμετωπίζεται η χορηγία από τους σπόνσορες και η προμήθεια που θα δίνεται για την πώληση των εισιτηρίων?

6. Τι φορολογικό στοιχείο πρέπει να εκδίδεται από την εταιρεία για τα εισιτήρια των εκδηλώσεων?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση