Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ζημιά από Εκποίηση Ακινήτου.

Θα θέλαμε να διερευνήσουμε εάν η ενδεχόμενη ζημία από εκποίηση ακινήτου μας, σε τιμή χαμηλότερη της τιμής κτήσεως του, αναγνωρίζεται φορολογικά.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση