Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δωρεάν παραχώρηση ΙΧΕ από ΑΕ σε ΙΚΕ

Καλησπέρα σας , σε μια ΙΚΕ της πρόταθηκε από μια ΑΕ στα πλάισια της καλής συνεργασίας που έχουν να της παραχωρηθεί ένα ΙΧΕ δωρεάν.Το ερώτημα είναι αν στο διαχειριστή της ΙΚΕ που θα το χρησιμοποιεί θα υπολογιστεί εισόδημα από την παραχώρηση του ΙΧΕ. Να σημειωθεί ότι το συμφωνητικό παραχώρησης θα γίνει μεταξύ των εταιριών και όχι της ΑΕ και του διαχειριστή της ΙΚΕ.

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr