Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

παράδοση υλικών στο ελληνικό δημόσιο

Πως χειριζόμαστε την πώληση του εξοπλισμού προς το Eλληνικό Δημόσιο μέσα στην χρήση 2020, όταν η έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Δημόσιου Έργου θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 ?
Στην σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού της εταιρείας μας με το Ελληνικό Δημόσιο υπάρχει όρος που ορίζει ότι το τιμολόγιο έργου πρέπει να εκδοθεί 5 ημέρες μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, δηλ. μέσα στην χρήση 2021, ενώ ο εξοπλισμός έχει παραδοθεί μέσα στην χρήση 2020.

  • Υπάρχει φορολογική παράβαση λόγω μη έκδοσης του φορολογικού στοιχείου τιμολόγησης στο τέλος της χρήσης ? 
  • Σε ποια χρήση θα φορολογηθεί το έσοδο ?

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr