Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

ΟΕ υπό εκκαθάριση

ΟΕ υπό εκκαθάριση

 • ΟΕ έχει δυο μέτοχους ελευθέρους επαγγελματίες.

 • Α =70%
 • Β=30%
 • Κεφάλαιο εταιρείας = 10.000 € ( Α=7.000€ & Β=3.000€)
 • Περιουσία εταιρείας ¨:

 • Οικόπεδο -γη  με αγορά πριν 10 έτη με καταβολή κάθε μέτοχου με το ποσοστό του στον πωλητή
 • Συμβόλαιο με αντικειμενική αξία = 30.000€
 • Λόγω εκκαθάρισης θα πωληθεί το οικόπεδο.

 • Το τίμημα της πώλησης είναι ίσο με την νέα αντικειμενική αξία  60.000€
 • Χρέη προς τρίτους δεν υπάρχουν.
 • Η αμοιβή του εκκαθαριστή είναι 5.000€
 • Ερωτήματα

 • Πως κατανέμεται το μερίδιο στον Α & Β ??
 • Έχει κάποια φορολογία η ΟΕ??
 • Τι επίπτωση έχει στην φορολογία εισοδήματος του Α και του Β το μερίδιο από την πώληση ??

Ευχαριστώ ΝΓ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση