Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Έναρξη Μονοπρώσοπης ΙΚΕ και Έδρα αυτής

Καλησπέρα σας

Είναι δυνατή η έναρξη μονοπρώσοπης ΙΚΕ σε κατοικία του μοναδικού εταίρου και διαχειριστή? 
Το αντικείμενο της είναι Υπηρεσίες μελετών μηχανικών και μόνο αυτό,

  • 1 Απάντηση

Βεβαίως είναι δυνατή. Δεν υπάρχει απαγορευτική διάταξη.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση