Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Έκδοση στοιχείων λιανικής χωρίς την χρήση Φ.Η.Μ.

Σε περίπτωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων χωρίς την χρήση φορολογικού μηχανισμού (χειρόγραφα) κατά την περίπτωση του άρθρου 1 περ. ια) του Κ.Φ.Δ. (ενώ ο εκδότης υποχρεούται στην χρήση ΦΤΜ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/2015), ποιο είναι το πρόστιμο που επιβάλλεται μετά από έλεγχο, μετά και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον ν. 4714/2020; (ήταν €500,00 ανά φορολογικό έλεγχο πριν την σχετική τροποποίηση).
Σας ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Σχετικό με το θέμα αυτό είναι πρόσφατο άρθρο μας στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση