Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Πρόστιμο μη τήρησης βιβλίων επι 4174/2013

Παρακαλώ να απαντηθεί αν σε φορολογικό έλεγχο περισσότερων της μίας χρήσης, σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης βιβλίων ή βιβλίων κατώτερης καθ΄όλη την διάρκεια της ελεγχόμενης περιόδου, επιβάλλεται ένα πρόστιμο σε κάθε ελεγχόμενη χρήση ή ένα ενιαίο πρόστιμο για τον έλεγχο συνολικά. Παρόλο που στο σύγγραμμά σας ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ άρ. 54 θέμα 83 έχει απαντηθεί το ερώτημα, υφίσταται η απόφαση ΔΕΔ Θεσσαλονίκης 160/23-01-2019, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται ένα πρόστιμο ανά έλεγχο, παρόλο που η παράβαση (μη τήρηση  βιβλίων) εκτείνεται σε περισσότερα του ενός φορολογικά έτη.
Σας ευχαριστώ

  • 2 Απαντήσεις

Σε απάντηση της ερώτησής σας αυτής και του θέματος που θέσατε σημειώνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ) επιβάλλεται πρόστιμο σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του, δηλαδή παραβάσεις που αναφέρονται σε μη τήρηση βιβλίων, σε τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη, σε μη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), καθώς και σε μη διαφύλαξη των ΦΗΜ, φορολογικών μνημών και αρχείων των ΦΗΜ. Στη συνέχεια με την περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου 54, το πρόστιμο για την περίπτωση αυτή ορίζεται γενικά σε δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ, χωρίς να αναφέρεται η φράση «ανά φορολογικό έλεγχο». 

Αντίθετα στις περιπτώσεις στ’ και η’ της ίδιας παραγράφου ο νομοθέτης αναγράφει την φράση «ανά φορολογικό έλεγχο» γεγονός που συνεπάγεται πως μόνο εκεί ήθελε το πρόστιμο να επιβάλλεται ανά φορολογικό έλεγχο.

Στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1026/2018 αναφέρονται επακριβώς τα εξής: «Τέλος και ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα διευκρινίζεται ότι «ως μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις», για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54, όπως άλλωστε έχει διευκρινιστεί στο παρελθόν και με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1252/2015θεωρείται αποκλειστικά και μόνο, η μη τήρηση βιβλίων, η τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη, η μη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), καθώς και η μη διαφύλαξη των ΦΗΜ, φορολογικών μνημών και αρχείων των ΦΗΜ. Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες παραβάσεις, εφόσον διαπιστώνονται στο πλαίσιο διενέργειας του ίδιου ελέγχου εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και ως εκ τούτου επιβάλλεται ένα πρόστιμο 2.500 ευρώ.»

Η ανωτέρω αναφορά της ΠΟΛ.1062/2018 κατά την άποψη μας γίνεται για να καταδείξει το γεγονός ότι επιβάλλεται ένα πρόστιμο 2.500 ευρώ για όλες τις αναφερόμενες παραβάσεις που διαπιστώνονται στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου και μπορεί να αναφέρονται σε περισσότερες από μία παραβάσεις που ανήκουν στην περίπτωση αυτή π.χ. μη τήρηση βιβλίων από 1/6 και μετά στο ίδιο έτος και μη διαφύλαξη των βιβλίων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος του ίδιου έτους ή τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας και μη διαφύλαξη μνημών ΦΗΜ και όχι ότι επιβάλλεται ένα πρόστιμο ανεξαρτήτως χρήσεων, γιατί αυτό δεν το προβλέπουν οι διατάξεις όπως αυτές τις προαναφέραμε και εξ αντιθέτου παραθέσαμε.

Εξάλλου όπως και εσείς αναφέρεται η άποψή μας έχει εκφραστεί στο θέμα 83 του άρθρου 54 (σελ.143-144) του βιβλίου μας ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, έκδοση 2018, ότι οι παραβάσεις αυτές επισύρουν ποινές κατά διαχειριστική περίοδο με βάση την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις, όπως προαναφέραμε, δεν ορίζουν πρόστιμο «ανά φορολογικό έλεγχο». 

Παρενθετικά σημειώνουμε ότι και την μη συμμόρφωση του φορολογουμένου ως προς την τήρηση βιβλίων και τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1062/2018 ως θέμα την έχουμε συμπεριλάβει στο θέμα 82 του άρθρου 54.

Τέλος σημειώνουμε ότι η απόφαση ΔΕΔ 160/2019 βεβαίως είναι υποχρεωτικής εφαρμογής αλλά για τη συγκεκριμένη και μόνο υπόθεση. Αυτονόητο είναι ότι σε πιθανή άλλη υπόθεση η ΔΕΔ μπορεί να επανεξετάσει την θέση υπό το πρίσμα των διατάξεων που προαναφέραμε ή η ΑΑΔΕ να εισηγηθεί προς το Υπουργείο Οικονομικών τη μεταβολή των υπόψη διατάξεων.

Παρακαλω,  στα πλαισια προληπτικου ελεχγου καταλογίζεται η παραβαση της "μη συμμορφωση με τις κατα το άρθρο 13 υποχρεωσεις, για την εφαρμογη των διαταξεων της περ η της παρ. 1 του άρθρου 54",
οταν μη επαγγελματίας (π.χ. ιδιωτικος υπαλληλος, συνταξιούχος, κ.α) εχει εξω από επιχειρηση το ΙΧ του (αγροτικο), με οικοδομικα υλικα, τα οποια προοριζονταν για κατασκευαστικες εργασιες στην εν λογω επιχειρηση?
Αν οχι, ποια παραβαση καταλογίζεται?
Ευχαριστω

Προσθέστε τη δική σας απάντηση