Κατασκευή θερμοκηπίου σε χώρο Α.Ε.

Καλημέρα σας,

Α.Ε. που δραστηριοποιείται σε άλλο κλάδο,  θα προχωρήσει σε κατασκευή θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις της. 
Σκοπός του είναι η η παροχή στους εργαζόμενους βιολογικών φρούτων και λαχανικών.

Θα ήθελα να ρωτήσω πως μπορεί να αποτιμηθεί  αυτή η παροχή και επίσης ως προς το ΦΠΑ αν επιτρέπεται να εκπέσει ο φόρος αγορών για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα;

Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Εάν καλώς αντιλαμβάνομαι στο συγκεκριμένο θερμοκήπιο δεν θα γίνεται παραγωγή με σκοπό την εμπορία αλλά τα φρούτα και λαχανικά θα παραδίδονται χωρίς χρέωση.
Εάν έτσι έχει το γεγονός, ο ΦΠΑ των συγκεκριμένων παγίων θα εκπίπτει αρχικά, αφού πρόκειται για δραστηριότητα που εντάσσεται σε ΦΠΑ, πλην όμως θα διακανονίζεται κατ´ έτος (το 1/5) αφού το θερμοκήπιο κάθ´ολοκληρίαν δεν θα χρησιμοποιείται για πράξεις εντός ΦΠΑ.
Τα δε αγαθά θα παραδίδονται με αποδείξεις αυτοπαράδοσης στους εργαζόμενους αφού θα παραδίδονται δωρεάν και θα απόδιδεται ο αναλογών ΦΠΑ,
Το κόστος θα υπολογιστεί με γενική κοστολόγηση της παραγωγής και γενικά με βάση συνολικό κόστος των εξόδων, δαπανών  και υλικών παραγωγής διαιρούμενου με την ποσότητα παραγωγής.
Σε κάθε περίπτωση επειδή  την περίπτωση την θεωρούμε εντελώς πρωτότυπη θα ήταν χρήσιμη η παράθεση περισσότερων στοιχείων, Π.χ. μέγεθος επένδυσης, αριθμός ωφελουμένων, εάν αμείβονται οι εργαζόμενοι που θα εργαζόνται στην παραγωγή ή μήπως θα καλλιεργούν μόνοι τους κ.λπ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση