Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

αμοιβή ημερών αναστολής εργασίας

Η αμοιβή των ημερών της αναστολής εργασίας ( κωδ. 18 ) τι είδους αμοιβή θεωρείται; Δηλώνεται στις δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και στις βεβαιώσεις αποδοχών :

ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση