Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

ποσοστό συμμέτοχης στο κεφάλαιο

ΕΡΩΤΗΜΑ Έχουμε δύο μετόχους ΑΕ.Ο ένας μέτοχος έχει πλήρη κυριότητα των μετοχών σε ποσοστό 31,50% και την ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 68,50%. Ο δεύτερος μέτοχος έχει την επικαρπία των μετοχών σε ποσοστό 68,50%.Το μετοχικό κεφάλαιο είναι 292.500€Λόγω συσσωρευμένων ζημιών θα προβούν σε ολοσχερή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με απαλοιφή ζημιών και ταυτόχρονη αύξησή του κατά 162.000€Τι ποσοστό και χρηματικό ποσό πρέπει να καταβάλει ο καθένας τους σύμφωνα με την κυριότητα που έχουν στους τίτλους και τι ποσά θα δηλωθούν στις προσωπικές τους δηλώσεις?

ευχαριστώ,

6936744610

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr