Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εξαρτώμενο τέκνο φοιτητής

Καλησπέρα σας.
Φοιτητής ο οποίος έχει στην κατοχή του ακίνητο,κατά συνέπεια έχει τεκμήριο 3000+5000(ακίνητο)+3000 (φοιτητική στέγη)=11000 €, δηλώνει δωρεά από τον παππού 9000€.Άρα το φορολογητέο του εισόδημα γίνεται 2000€, θεωρείται εξαρτώμενο τέκνο???
Επίσης δηλώνει πρώτη κατοικία τη φοιτητική στέγη και δευτερεύουσα την οικία των γονέων του.Καλύπτει την προυπόθεση ότι πρέπει να μένει με
τους γονείς του για να θεωρηθεί εξαρτώμενο τέκνο???  δεδομένου ότι με την απομάκρυνση από την οικία λόγω σπουδών δεν θεωρείται ότι
αποξενώνεται από την οικογένεια του.
Ευχαριστώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση