Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ) μετά από έλεγχο.

Καλή σας ημέρα,

Με δεδομένο ότι το ΙΚΑ μπορεί να επιβάλλει επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές σε βάθος 20ετίας. Ποιά είναι η ορθή φορολογική αντιμετώπιση τέτοιων διαφορών; πχ Ο έλεγχος χρεώνει, σήμερα,  διαφορά εισφορών(εργοδοτικές και ασφαλισμένου) για τα έτη 2012,2013 και 2014 ύψους 5000€ (2.000€+2000€+1000€) πλέον προσαυξήσεων και προστίμων. Μπορεί η επιχείρηση να δηλώσει ως δαπάνη σήμερα το ποσό των 5000€ (και ως εκ τούτου να το εκπέσει από τα κέρδη της); 

Σας ευχαριστώ.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση