Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Σύμβαση δανείου μεταξύ διαχειριστή και Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης θέλει να συνάψει σύμβαση δανεισμού μεταξύ του διαχειριστή της και της ίδιας. Συγκεκριμένα θέλει να λάβει δάνειο από τον διαχειριστή. Το ερώτημά μου είναι τι επιτόκιο θα πρέπει να έχει η σύμβαση δανεισμού, υπολογίζεται βάσει του επιτοκίου των αντίστοιχων δανείων που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος; Το άρθρο 64, παρ. 1 του Ν. 4172/2013 αναφέρει ότι οι τόκοι έχουν παρακράτηση φόρου 15%. Με ποιον τρόπο γίνεται αυτή η παρακράτηση και εντός ποιου χρονικού ορίου;

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr