Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εκτέλεση έργου σε υποκατάστημα αλλοδαπής

Καλημέρα σας,
εταιρεία με έδρα την Αυστρία έχει υποκ/μα στην ελλάδα με αντικείμενο δημιουργεία μεγάλων μονάδων ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών.
Η Αυστρία παραδίδει στην ελλάδα μηχάνημα το οποίο είναι βασικό μέρος του έργου και της δίνει εντολή να δημιουργήσει με βάση ιδ.συμφωνιτικό,ένα ηλεκροπαραγωγικό ζεύγος κάποιων κιλοβάτ. Το υποκατάστημα στήν Ελλάδα για την ολοκλήρωση του έργου αγοράζει απο την ελλάδα και την παγκόσμια αγορά πρώτες ύλες για την υλοποίηση του(το κόστος των υλικών ξεπερνά το κόστος του μηχανήματος).Κατόπιιν η Ελλάδα εκδίδει Δ.Α πρός τον πελάτη της Αυστριακής & η Αυστριακή εκδίδει τιμ στον πελάτη της(τριγωνική). Το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα τιμολογήσει η Αυστριακή το μέρος μηχανήματος στο υποκατάστημα και το υποκατάστημα τιμολόγιο για το συνολικό έργο στην Αυστριακή? η θα στείλει η Αυστριακή Δ.Α στο υποκατάστημα και αυτό με τη σειρά του θα εκδόσει τιμολόγιο για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποίησε(πώληση στο κόστος?) καθώς και ΤΠΥ (μισθολογικό κόστος κλπ). Αν τελικά συμβεί αυτό είναι παραγωγή σε φασόν ? και τι πρόσθετα βιβλία θα τηρεί το υποκατάστημα? Επίσεις οι τιμολογήσεις εκατέρωθεν θα είναι με τιμές ανταγωνισμού προς εξυπηρέτηση του φακέλου τεκμηρίωσης ενδομιλικών?
Εδρα και υποκατάστημα αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές φορολογικές οντότητες.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση