Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Έναρξη ατομικής επιχείρησης από κάτοικο χώρας της Ευρωπαικής Ένωσης

Μπορεί μόνιμος κάτοικος Βελγίου να προβεί σε έναρξη επαγγέλματος ατομικής επιχείρησης εδώ στην Ελλάδα, χωρίς να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία;
και αν μπορεί τελικά πως θα φορολογηθεί το τυχόν δηλωθέν εισόδημά του από επιχειρηματική δραστηριότητα εδώ;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα