Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

επιβολή τέλους επιτηδεύματος

Επιχείρηση με αντικείμενο εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ έχει έδρα - κεντρικό κατάστημα στην Χαλκίδα και υποκατάστημα στην Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης. Μπορεί να δηλώσει το κεντρικό κατάστημα στη Χαλκίδα σε αδράνεια, καθότι δεν έχει καμία συναλλαγή και να τύχει της απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α199), αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν 3986/2011 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος ;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα