Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ιδρυμα Ευγενίδου

Εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγει 12/04/2020, τέθηκε σε αναστολή η σύμβαση εργασίας του την 1/04/2020.
Πότε πρέπει να ενημερωθεί το ΠΣ Εργάνη με την αποχώρηση του εργαζόμενου λόγω λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου, την 12η Απριλίου με  περιθώριο ενημέρωσης του ΠΣ Εργάνη  4ων ημερών, ή μετά την παρέλευση των 45 ημερών που διαρκή η αναστολή πρέπει να επεκταθεί η σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά 12 ημέρες, δηλαδή μέχρι 27 Μαϊου οπότε πρέπει να ενημερωθεί το ΠΣ Εργάνη.
 π.χ. Μετά την 15η Μαϊου που λήγει η αναστολή των 45 ημερών της σύμβασης του, θα παραταθεί η σύμβαση ορισμένου χρόνου για 12 ημέρες και  θα λήξει 27 Μαϊου  οπότε  τότε θα ενημερώσουμε το ΠΣ Εργάνη; 
Σας ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση