Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ν.π.δ.δ - ιερα μονή

σύμφωνα με την 14012/246/02-04-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο οι μισθωτοι των  ν.π.δ.δ.  δεν δικαιούνται την ειδική αποζημίωση των 800ευρώ.
το ερώτημα είναι αν εργαζόμενοι σε μοναστήρι που είναι νπδδ δικαιούνται την αποζημίωση των 800ευρώ αφού σύμφωνα με τον καδ 94.91...
είναι μέσα στη λίστα των καδ?
να σας υπενθθμίσω ότι σύμφωνα με το αρθρο 68 παρ.1 υποράγραφος 3 του Ν4235/2014 οι φορείς της εκκλησίας της ελλάδος δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα.

Ευχαριστώ

  • 4 Απαντήσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της ΠΝΠ 20.3.2020 γίνεται αναφορά μόνο σε επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Δεν προβλέπεται κάποια ρύθμιση για τα λοιπά πρόσωπα του μη ιδιωτικού τομέα και το θεωρούμε λογικό αφού στα λοιπά πρόσωπα δεν προβλέπονται απολύσεις ή αναστολές εργασίας.

υπάρχουν εργαζόμενοι στα εν λόγω νομικά πρόσωπα (π.χ ιερές μονές) με σύμβαση εργασιας ιδιωτικού δικαίου που καλύπτουν εποχιακές ανάγκες και πληρώνονται από τα έσοδα του μοναστηριού.αυτά τα ν.π.δ.δ δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος, και δεν ανήκουν στο δημόσιο,
και έχουν καδ 94.91......που είναι στη λίστα των καδ.

Στο άρθρο 11 της ΠΝΠ 20.3.2020 γίνεται αναφορά μόνο σε επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Η αναφορά δεν γίνεται όπως καταλαβαίνετε στη σχέση εργασίας των εργαζομένων αλλά στο πρόσωπο του εργοδότη.
Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι δυναμικά και μεταβαλλόμενα, γι αυτό παρακολουθήστε τις εξελίξεις ή μπορείτε να υποβάλλετε προς τα εμπεκόμενα Υπουργεία την άποψη και την πρότασή σας,

Βλέπε την απόφαση για την εκπαίδευση 14199/249 ΦΕΚ B’ 1217/08.04.2020 που αναρτήθηκε στο forin σήμερα, στο άρθρο 6 έχει σχετική ρύθμιση:
 "Άρθρο 6Λοιπές διατάξειςΟι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου στα νομικά πρόσωπα της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), που είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι, μπορούν να τίθενται σε αναστολή και να είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής στήριξης περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1 Απριλίου 2020 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της παρούσας."

Προσθέστε τη δική σας απάντηση