Συμπλήρωση Δήλωσης Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας

Καλησπέρα σας, στο έντυπο αναστολής λειτουργίας σύμβασης εργασίας για τους επαγγελματίες που αναστέλλεται η λειτουργία τους με πνπ πχ καταλύμα κύριος καδ 55.20. Ο επιχειρηματίας ειναι και ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα υποβάλλει το έντυπο αναστολής λειτουργίας βάζοντας οχι στο πεδίο Μισθώνω ακίνητο και στην ημερομηνία αναστολής βάζω την ημερομηνία 15/03 που έκλεισε ή αφήνω κενο  το πεδίο Μισθώνω ακίνητο; επίσης αφήνω κενό και το πεδίο Στοιχεία Εκμισθωτή ;

  • 1 Απάντηση

Εφόσον ο επαγγελματίας - ατομική επιχείρηση δεν μισθώνει το ακίνητο αλλά είναι ιδιοκτήτης αυτού θα συμπληρώσει "ΟΧΙ" στο πεδίο "Μισθώνω ακίνητο". Στην ημερομηνία αναστολής αναγράφεται η ημερομηνία αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατ' εντολή της δημόσιας αρχής. Στα πεδία "Στοιχεία Εκμισθωτή" δεν συμπληρώνονται στοιχεία καθώς δεν μισθώνεται ακίνητο.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση