Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

νέα ερώτηση

Χρησιδανεισμός κινητού πράγματος

Καλησπέρα σας,

Α.Ε. χρησιδανείζει σε άλλους επιτηδευματίες. Για την αποστολή των ειδών χρησιμοποιείται μόνο ως αποδεικτικό το  Δελτίο Αποστολής το οποίο  υπογράφεται από τον πελάτη. Γεννούνται τα εξής ερωτήματα:
1. Είναι αποδεκτός ο χρησιδανεισμός μόνο με Δελτίο Αποστολής ή απαιτεί και την Σύναψη έγγραφης συμφωνίας; 
2. Ο χρησιδανεισμός που δεν ακολουθείται από Συμβόλαιο Χρησιδανεισμού μπορεί να θεωρηθεί από τον έλεγχο και ως Αυτοπαράδοση;
3. Ο χρησιδανεισμός υπόκειται σε κάποιο είδος φορολόγησης και εαν ναι ποια είναι αυτή;
4. Η επιχείρηση που χρησιδανείζει διενεργεί κάποιες εγγραφές σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.;

Σας ευχαριστώ

  • 2 Απαντήσεις

Συνηθίζεται στα χρησιδανειζόμενα πράγματα στο Δελτίο Αποστολής που παραδίδονται να αναγράφονται και οι όροι του χρησιδανεισμού. Εάν επιθυμείτε να συντάσετε χωριστό συμφωνητικό αυτό εννοείται ότι είναι στην δική σας ευχέρεια. Επειδή τα χρησιδανειζόμενα πράγματα θεωρούνται πάγια δεν είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί ΔΑ, αλλά για λόγους διασφάλισης των ελεγκτικών επαληθεύσεων είναι το πιο απλό στοιχείο και δόκιμο είναι να εκδίδεται.
Στο χρησιδανεισμό οφείλεται χαρτόσημο 2,4 % ή 3,6% (ΑΕ, ΕΠΕ 2,4%).
Βλέπε θέμα 174 άρθρου 5 βιβλίου μας ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΛΠ.

sfakantreas 14/04/2020 11:18:33

Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση

sfakantreas 14/04/2020 11:18:38

Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση

Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση

Προσθέστε τη δική σας απάντηση