Φορολογία εταιριών

Καλησπέρα σας,

θα ήθελα να ρωτήσω αν η φορολογία των εταιριών από 01.01.2020 είναι με 24% ή αν πηγαίνει αναλογικά με τα κέρδη;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • 1 Απάντηση

Καλησπέρα ,
Με το ν. 4646/2019 o συντελεστής φορολογίας για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες (εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 27Α και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς) ορίζεται σε 24% για το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση