Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

"Μετατροπή" κοινωνίας κληρονόμων σε ΟΕ

Eπειδή έχω χαθεί και σε 2 δόυ που ρώτησα σηκώνουν τα χέρια ψηλά εάν έχει τύχει σε κάποιον και μπορεί να βοηθήσει  με νομοθεσία, γιατί από λόγια χόρτασα 3 ημέρες τώρα.
Έχουμε μια κοινωνία κληρονόμων την οποία θέλουμε να «μετατρέψουμε» σε ΟΕ.  (δεν μπορεί να γίνει μετατροπή, παρα μόνον εισφορά της κοινωνίας σε εταιρία)
Επιπρόσθετα καθώς δεν το γνώριζα , με τον 4635/2019 ΑΡΘΡΟ 86-παρ2.γ
«πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας (12) δώδεκα μηνών από την από κοινού διενέργεια πράξεων που υποδηλώνουν τη συνέχεια, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Αυτή συνοδεύεται από ιδρυτικό καταστατικό έγγραφο εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των αντίστοιχων διατάξεων για τον συγκεκριμένο εταιρικό τύπο που θα επιλεγεί»
Στο γεμή μιλάνε για εισφορά της κοινωνίας στην νεα εταιρία και όχι για επιλογή παρόλο που το αναφέρει ρητά ο νόμος.
Πάμε τώρα στην διαδικασία της εισφοράς της κοινωνίας και στα ερωτήματα.
1)χαρτόσημο και ΦΣΚ οφείλετε? Η μια δόυ λεει χαρτόσημο 2,4%, η άλλη τίποτα.
2)η δήλωση του 2019 παει με κανονικές ημερομηνίες και του 20 σε έναν μηνα  στην δόυ? (η δόυ μου απάντησε σε 1 μήνα και οι 2, μέσω ταξις. Το πως, άγνωστο αφού το ταξις έχει ανοιχτή μονον του 2019. Δεν ξέρω βέβαια εάν με την διακοπή μου ανοίξει και το 2020
3)φπα στο τρίμηνο.
4)η εισφορά αποτελεί τεκμήριο για τους νέους εταίρους? Στον 4172 μιλάει για καταβολές, μήπως η εισφορά θεωρηθεί καταβολή?
5)ο κώδικας μου λέει ότι η ΦΤΜ δεν μπορεί να μεταβιβαστεί  καθώς δεν είναι μετατροπή η πώληση. Οπότε να κάνω διακοπή.
6)για τα πάγια κάτω των 5 ετών να κάνω διακανονισμό?
Την λύση της πώλησης δεν την θέλουμε , καθαρά για ταμειακές ροές.
Συγνώμη για το μακροσκελές κείμενο, αλλά παιδεύομαι από την Δευτέρα και δεν βγάζω άκρη , ούτε με επόπτες ούτε με προισταμένους…..

Προσθέστε τη δική σας απάντηση